Trận động đất mạnh 8,1 độ khiến New Zealand phát cảnh báo sóng thần và khuyến cáo dân chúng đi tới vị trí cao hơn hoặc sâu trong đất liền.

Báo động rền vang sau cảnh báo sóng thần New Zealand

 
 

Báo động rền vang sau cảnh báo sóng thần New Zealand

Lựa chọn đầu tiên cho cá cược trực tuyến – gdvn88